รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565


ขอแสดงความยินดี กับ มิสนิตติยา  ถวิลถึง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และ มาสเตอร์เขมพาสน์  จาดก้อน  หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้   ได้รับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep