ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพฤษภา อุปลาคม นักเรียนชั้น ม.5/5 ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพฤษภา อุปลาคม หรือจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผู้สมัครหมายเลข 1

ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

จากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง 1,255 คะแนน


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง

Keep