ขอเชิญบุคลากร นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


ขอเชิญบุคลากร นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

รอบที่ 1 เวลา 07.50 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี

รอบที่ 2 เวลา 10.50 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธี

รอบที่ 3 เวลา 13.20 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี

 

กำหนดการวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

รอบที่ 1 เวลา 07.50 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี

รอบที่ 2 เวลา 11.40 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธี

รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 257 ครั้ง

Keep