ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน โดยผู้อำนวยการ/ผู้ร่วมบริหาร และผู้ปกครองพบครูประจำชั้น/ครูคู่ชั้น เป็นรายห้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยท่านสามารถรับรหัสเข้าห้องประชุมออนไลน์ได้ที่คุณครูประจำชั้น


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 482 ครั้ง

Keep