แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง


งานวัดผลและวิจัย แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง

1. นักเรียนรับใบลงทะเบียนการสอบแก้ตัวที่ครูประจำชั้น

2. นักเรียนตรวจสอบขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่  http://www.act.ac.th/Reexamination

3. ดำเนินการตามรายละเอียดในขอบข่ายแต่ละรายวิชา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอนตามที่ระบุไว้ในขอบข่ายรายวิชา

4. กำหนดเวลาการซ่อมเสริม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร. 0-2807-9555-63 กด 116

ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 467 ครั้ง

Keep