การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell


 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell  ทำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Bell  ระหว่างวันที่  4-8 กรกฎาคม 2565
โดยมีข้อสอบ  Progress Test (ระดับชั้นประถมศึกษา) 

                     Listening Test และ Reading & Writing Test (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep