แนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


แนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 

 

 

นางสาวกนกพร  ชาติเวช
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานร้าน ACT Pung Nom
ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2565

 

นายสมศักดิิ์  คล้ายเจียม
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานร้าน ACT Pung Nom
ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2565

 

นายกัมปนาท  เริงทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานสวนเกษตร  ศูนย์การเรียนรู้
ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2565

 

นายกมลเทพ  กาญจนานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานสาธารณูปโภค  (ช่างไฟฟ้า)
ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  2565

 

นายวราวุธ  คำกองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานสาธารณูปโภค  (ช่างไฟฟ้า)
ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  2565

 

นางสาวทุเรียน  กลั่นเจ๊ก
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ
ตั้งแต่วันที่  4  กรกฏาคม  2565

 

นางสาวกิ๊บ  เครือแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ
ตั้งแต่วันที่  4  กรกฏาคม  2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep