โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี เลขประจำตัว 2559) ที่ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep