แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565


แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 

 

นางสาวหฤทัย  สีหะวงค์

 ครูสอนวิชาภาษาไทย  ระดับชั้น ป.2-3

วุฒิครุศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  18  กรกฎาคม  2565

 

นายเตชพัฒน์  ศรีขวัญ

 ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์  ระดับชั้น ป.5

วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  25  กรกฎาคม  2565

 

Mr. William Frank Coston Jr

EP Teacher 

Bachelor of science information teahnology

University of Massachusetts

 

Start work :  18  July   2022

 

นางสาวอภิสรา  แสงบุตร

 พนักงานทำความสะอาด ประจำอาคารเซนต์แอนดรูว์

เริ่มงานวันที่  1  สิงหาคม   2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง

Keep