แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง


งานวัดผลและวิจัย แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ตกค้าง

1. นักเรียนเช็ครายวิชาที่มีผลการเรียน "0" และขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  เมนู Grade Report

2. ดำเนินการตามรายละเอียดในขอบข่ายแต่ละรายวิชา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอนตามที่ระบุไว้ในขอบข่ายรายวิชา

3. หากไม่สามารถดูรายวิชาที่ติด “0” หรือขอบข่ายรายวิชาได้ ให้ติดต่อที่ งานวัดผลและวิจัย

4. กำหนดการขยายเวลาการซ่อมเสริม  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  - 30 กันยายน 2565

 

คลิกเพื่อดูขอบข่ายงานซ่อมรายวิชาที่ติด 0

http://www.act.ac.th/Reexamination

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร. 0-2807-9555-63 กด 116

ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep