การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell  ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Bell

 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดสอบระหว่างวันที่  12-23 กันยายน 2565

โดยมีการทบทวนบทเรียน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565

นักเรียนสอบข้อสอบ Listening, Reading &Writing และ Speaking test โดยใช้ข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของ Cambridge

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จัดสอบระหว่างวันที่  15-23 กันยายน 2565

โดยมีการทบทวนบทเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

นักเรียนสอบข้อสอบ Listening, Reading &Writing และ Speaking test โดยใช้ข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของ Cambridge


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 845 ครั้ง

Keep