กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565


งานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565  ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  สอบวันพุธที่ 28  และวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  (หยุด วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ม.3  สอบวันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กันยายน 2565  (หยุด วันอังคารที่ 27 , วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  สอบวันอังคารที่ 27 , วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  (หยุด วันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กันยายน 2565)

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 3443 ครั้ง

Keep