ขอแสดงความยินดีกับนายชยพัฒน์ โอสนานนท์ และนายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


 
ขอแสดงความยินดีกับนายชยพัฒน์ โอสนานนท์ และนายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน.  ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ชื่อโครงงาน ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับในของผู้ขับขี่ Drowsiness Detection and Notification system (DON) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep