ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ดญ.กัญญาลักษณ์ ภูมิวสนะ และด.ช.โปษัณ พฤกษ์กานนท์ ได้รับรางวัล Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools 2022 (ASMOPSS) รอบแรก วิชาวิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ระดับชั้นม.ต้น และนักเรียนแผนการเรียน English Program G.8A ได้รับรางวัล Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools 2022 (ASMOPSS) รอบแรก วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นรางวัลเหรียญเงิน ครั้งแรกกับวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ม.2/1 และรางวัลชมเชย ครั้งแรกวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ม.3/8 ดญ.กัญญาลักษณ์ ภูมิวสนะ ม.3/8 และด.ช.โปษัณ พฤกษ์กานนท์ ม.2A


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง

Keep