ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช จันทนะรัตน์ ม.5/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมวิชาการ ประจำปี 2565 รอบแรก วิชาชีววิทยา


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช จันทนะรัตน์ ม.5/1 นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน. เข้าแข่งขันทดสอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน.                                                                                                                    ผลการแข่งขัน : ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมวิชาการ ประจำปี 2565 รอบแรก วิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 จัดโดย:โครงการโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน.


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep