ขอแสดงความยินดีกับรางวัล"รองชนะเลิศ อันดับ 1" ในหัวข้อการแข่งขัน Street Food Innovation (นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ดส์) ของนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักนวัตกรรมอาหารคนเก่งกับรางวัลจากการแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ "FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Demo Days" ปีที่ 5 ได้ผลการแข่งขัน คือ ได้รับ“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 30,000 บาท Team: ros-mon! : ผลิตภัณฑ์ชูโรสข้าวปุกงาและซอสนมข้าวงาขี้ม่อนแช่แข็ง ในหัวข้อการแข่งขัน Street Food Innovation (นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ดส์)โดยทีมนวัตกรคนเก่งจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5/1) ได้แก่ 1.น.ส.ญาณิศา ปัญญ์สหพัส 2.น.ส.ทอปัด ศิริลัทพร 3.น.ส.กมลาลักษณ์ ธัญย์วรางค์กุล 4.น.ส.วิรดา วิชชุไตรภพ และ5.น.ส.ปาณิสรา ช้อยเชื้อดี โดยมี ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์ และ ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง

Keep