ขอแสดงความยินดีกับ“รางวัลชนะเลิศ”การแข่งขัน Local Fermented Food Innovation (นวัตกรรมอาหารหมักพื้นถิ่น) ของนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักนวัตกรรมอาหารคนเก่ง กับรางวัลจากการแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ "FoodInnopolis Innovation Contest 2022 Demo Days" ปีที่ 5 ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ” รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 50,000 บาท Team: เหนียวนุ่มนิ่มหนึบหนับนุ้บนิ้บ : ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโมจิข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำลืมผัว ในหัวข้อการแข่งขัน Local Fermented Food Innovation (นวัตกรรมอาหารหมักพื้นถิ่น) โดยทีม นวัตกรคนเก่งจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5/1) ได้แก่ 1.น.ส.ณัฐชยา จูพงษ์เศรษฐ 2.น.ส.ชญานิศ สิริเบญจวงศ์ 3.น.ส.ธัญญ่า เพชรพิเชษฐเชียร 4.น.ส.ลลนา สิริบุญญากุลย์ และ5.น.ส.ภรรษชล เอี่ยอิ่มภัค โดยมี ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์ และ ม.วสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง

Keep