ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีร์นุช เพียงประสิทธิ์พร นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปวีร์นุช เพียงประสิทธิ์พร นักเรียนระดับชั้น ม.4/3

ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและดนตรี

ภายใต้โครงการ "เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย"

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลของโรงเรียนได้ที่

Tel : 0 2807 9555 ถึง 63

Website : http://www.act.ac.th/

Line Official (@actnews) : https://lin.ee/gVOsqqf

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ACT2504

IG : https://www.instagram.com/act_media.pr/

Google Maps : https://goo.gl/maps/1RQ864y5mdnzh4Zg8


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep