กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนเพื่อเตรียมจัดทำเอกสารจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 2


กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนเพื่อเตรียมจัดทำเอกสารจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์

ระดับชั้น วันที่
ป.6 1 พฤศจิกายน 2565
ม.3 2 พฤศจิกายน 2565
ม.6 3 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 2 1-3 พฤศจิกายน 2565

 

หมายเหตุ :       1. นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ทรงผมเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

                        2. ครูหัวหน้าระดับชั้น / ครูประจำชั้น พานักเรียนในระดับชั้นมาถ่ายรูปตามวัน - เวลาที่กำหนด

                        3. สำหรับนักเรียนแทรกชั้น ต้องถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep