ประกาศผลการสอบแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO THAI 2022)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดการแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO THAI 2022) ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ อาคารอิลเดอฟองโซ โดยมีการสอบแข่งขัน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 
-ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.asmo2u.com (เลือกธงชาติไทย เลือกแถบ Results) หรือ คลิกที่ลิงก์แต่ละวิชา
คณิตศาสตร์  http://www.asmo2u.com/asmo-maths-result?contestYear=2022
วิทยาศาสตร์  http://www.asmo2u.com/asmo-science-result?contestYear=2022
ภาษาอังกฤษ  http://www.asmo2u.com/asmo-english-result?contestYear=2022

-ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนที่ได้รับรางวัลได้จากลิงก์นี้ https://docs.google.com/.../1hsMCdtm4AjahtuuNvHNY.../edit...

-เกณฑ์การให้รางวัลประเภทบุคคลเป็นแบบอิงกลุ่ม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดประมาณ 7% จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน ทองแดง ชมเชย อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรางวัลที่สูงกว่าจะมีสัดส่วนน้อยกว่า
กรณีที่พบการสะกดชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งแก้ไขการสะกดในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/wEyQhh11ujScbvqr9
 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep