แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


 

แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2565

น.ส. ทิพวัลย์  แสวงสุข

ครูสอนวิชาครูครูผู้สอนสังคมศึกษา   ระดับชั้นป. 4

วุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  1 พฤศจิกายน  2565

 

น.ส. สายใจ   อินทร์กลาง

ครูสอนวิชาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์    ระดับชั้นม. 4

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)

เริ่มงานวันที่  1 พฤศจิกายน  2565

 

นายรณกฤต  พรจิรกิตติพงษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนส

วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)

เริ่มงานวันที่  1 พฤศจิกายน  2565

 

Mr. Glenn Stuart Coffey

EP  Teacher

Bachelor of Arts

Thongsook College

Start work :  12  September   2022

 

 

Mr. Tom Jim Chiongbian Solon

 ACT-Bell

Bachelor of Music

Manhattan School of Music

Start work :  10  October   2022

 

Miss Li Xiaoyan

Chinese  Teacher

Chinese International Education

Anhui University

Start work :  28  September   2022

 

Miss Liza Albisa Velasco

EP Teacher

Bachelor degree in Secondary Education 

Visayas State University

Start work :  25  October   2022

 

Miss Hermesal Frias Munoz

IEP Teacher

Master of Arts in Nursing

Medina College, Phillippines

Start work :  25  October   2022

 

Mr. Dan Kyle Camacho

IEP Teacher

Bachelor of Arts mejor in English

St.Mary's College of tagum, INC.

Start work :  7  November  2022

 

นางสาวจิราพร  หมั่นมา

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานร้าน ACT Cafe'   สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มงานวันที่  24  ตุลาคม  2565

 

นางสาวกัลยกร  ศรีสมบัติ

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานครัวเซนต์แมรี่  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มงานวันที่  25  ตุลาคม  2565

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep