แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2565

 

 

นางสาวจุฑามาศ  ตุพิลา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 28  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

 

นางสาวชนกนันท์  แสงสังข์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

 

นางสาวสุวันทา  กฤษ์เกษม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

 

นางสาวพรชนก  จันทฤกษ์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

นายสุวรรณ  ชิดประสงค์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์

ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

นางสาวปุณยนุช  ไกรเพชร

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์

ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม- มีนาคม 2566

 

 

นางสาวชามา  ไชยมณี

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน - 25 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

นางสาวณีรนุช คำรังษี

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน - 25 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง

Keep