ขอเชิญชวน คุณครู บุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถประจำปีการศึกษา 2565


ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงานเข้าพิจารณา 
 www.act.ac.th/ACT News หรือ Teacher E-Office
2.กรอกรายละเอียดผลงานของนักเรียนพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

3.ส่งไฟล์เอกสารแบบฟอร์ม (File Word) เสนอผลงานนักเรียน ได้ที่  https://forms.gle/cc76NuPE4RHx4CKZ9  หรือสแกน QR-Code 
4.คณะกรรมการพิจารณาผลงานนักเรียน
5.ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา www.act.ac.th หรือ Facebook fanpage Assumption college thonburi                                                

หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถส่งผลงานนักเรียนผ่านครูประจำชั้น/คู่ชั้น หรือคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                

สามารถส่งผลงานได้แต่ตั้งวันที่ 14 พ.ย.-31 ธ.ค. 2565 
สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม 
โทร 02-8079555-63 ต่อ 500 , 501


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง

Keep