ประกาศผลการพิจารณาร้านค้าได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2022


ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจกรรม
ประกาศผลการพิจารณาร้านค้าได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2022

ขอให้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อชำระเงินค่าบำรุงสถานที่ เงินประกันร้านค้า และจับฉลากตำแหน่งร้านค้า

ได้ที่สำนักงานฝ่ายกิจกรรม อาคารเทิดเทพรัตน์ ชั้น1

ภายในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานฝ่ายกิจกรรม โทร 02-8079555 ต่อ 501


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง

Keep