ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (Gifted) ม.6 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์ ในการแข่งขันรายการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 36


ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (Gifted) ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์ ในการแข่งขันรายการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 36 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จัดโดย: สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ครูที่ปรึกษารายการแข่งขัน : มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep