ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน World Robot Games Championship Thailand 2022


ชมรมหุ่นยนต์ ACT ROBOT Club งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และ AI ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน World Robot Games Championship Thailand 2022 ดังต่อไปนี้

  • นายธนกร รุ่งเรืองพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ Programmable Line Tracing Senior และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Ball Fighting 4x4 ประเภททีม 4 คน
  • ด.ช.ชยางกูร จารุทัตธำรง นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (The Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Programmable Line Tracing Junior และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการ Ball Fighting 4x4 ประเภททีม 4 คน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep