ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และ น.ส.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 ด้านกีฬาและนันทนาการ 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง

Keep