แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมกราคม  2566


แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมกราคม  2566

 

นายอนพัช  รัตนวงค์

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (สังกัด  EP)

วุฒิ  ศิลปศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  1 ธันวาคม  2565

 

Mr. Michael Luke Whitaker

Bell - EP  Teacher

Bachelor of Science

Leeds Metropolitan University

Start work :  28  September   2022

 

Mr. Jeomar Tuvalles Dorig

 IEP  Teacher

Bachelor of Elementary Education

Binalbagan Catholic College

Start work :  3  January   2023

 

นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นปาน

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานโภชนาการ (งานร้านค้า)  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มงานวันที่  2  มกราคม  2566

 

 

นางสาวสุขขีย์  สะแกทอง

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานโภชนาการ (งานร้านค้า)  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มงานวันที่  2  มกราคม  2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 210 ครั้ง

Keep