ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566


ขอเชิญตัวเแทนบริษัทประกัน ยื่นเสนอราคาเบี้ยประกันประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่แผนกการเงิน  ฝ่ายธุรการ - การเงิน  หรือ  ผ่านทาง Email : www.ooycy.act@gmail.com (มิสปรียนันท์  จันทร์พงษ์)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง

Keep