ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัลเสื้อสามารถและนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565


คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ ---> รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัลเสื้อสามารถและนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ทางโรงเรียนจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

--------------------------------------------------------

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก ทางโรงเรียนมีบริการถ่ายภาพ เป็นภาพถ่ายสีขนาด 8 x 12 นิ้ว และ 4 x 6 นิ้ว พร้อมจัดอาหารว่างให้กับนักเรียนในราคารวม 150 บาท  โดยลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีและชำระผ่านระบบ SWIS App for Student   


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2743 ครั้ง

Keep