ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เด็กชายตะวันฉาย สิทธิเวชไทย ระดับชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลประเภทประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

2. เด็กหญิงจิรชญา สิทธิเดชพร ระดับชั้น ป.5A ได้รับรางวัลประเภทประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

3. เด็กชายวีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ระดับชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลประเภทประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง

Keep