ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)


แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ) ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ เด็กชายวีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ระดับชั้น ม.3/8

     - ได้รับรางวัลประเภทประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

     - ได้รับรางวัลประเภทประกาศนียบัตรรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep