การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566


การจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ยกเว้นนักเรียนแผนการเรียน English Program)

ทางโรงเรียนจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินสดให้ผู้ปกครอง หลังจากได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐแล้ว ผู้ปกครองสามารถจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนของปีการศึกษา 2566  ล่วงหน้าได้ก่อนเปิดภาคเรียน แล้วนำใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนยื่นพร้อมกันที่คุณครูประจำชั้น เพื่อรวบรวมและเบิกคืนให้กับผู้ปกครอง ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกินจำนวนภาครัฐกำหนดตามตาราง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดนี้แล้วโรงเรียนจะส่งเงินอุดหนุนคืนภาครัฐต่อไป

ระดับ

เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ

(บาท/ปี)

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

(บาท/ภาคเรียน)

ประถมศึกษา

400 220

มัธยมศึกษาตอนต้น

500 260

มัธยมศึกษาตอนปลาย

550 260

 

ใบขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

คลิก http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/UvqC8hnD5a.pdf

 

หมายเหตุ : ระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้นำเงินอุดหนุนไปหักลดในการจัดค่าเครื่องแบบตอนมอบตัวแล้ว สามารถเบิกได้ในส่วนต่างที่เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตามอัตราที่แจ้ง

.

แผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร.0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 311 - 312, 314 - 315

หรือ Line Official งานการเงิน (Finance_ACT) : https://lin.ee/yl5tbO7

━━━━━━━━

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลของโรงเรียนได้ที่

Tel : 0 2807 9556 ถึง 63

Website : http://www.act.ac.th/

Line Official : @actnews

หรือ add line ง่าย ๆ ได้ที่ คลิก https://lin.ee/gVOsqqf

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ACT2504

IG : https://www.instagram.com/act_media.pr/

Google Maps : https://goo.gl/maps/1RQ864y5mdnzh4Zg8

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1123 ครั้ง

Keep