ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปี 2565


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep