ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566


ในปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักเรียนทุกคนกับบริษัท อินทรประกันภัยจำกัด (มหาชน) 

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566  -  27 มีนาคม 2567

ความคุ้มครอง กรณีอุบัติเหตุ/ครั้ง 10,000 บาท   

กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกัน (กรณีอุบัติเหตุ)

  1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง รักษาจนเสร็จสิ้น ไม่เกิน 6 เดือน
  2. ใบรับรองแพทย์  ฉบับจริง (ระบุการเกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจน)
  3. นำเอกสารมายื่นเพื่อขอเคลมประกัน พร้อมแนบหน้าสมุดบัญชี ได้ที่ห้องการเงินในวันทำการ 
  4. หลังจากเคลมจากบริษัทประกันได้แล้ว โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี  (ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน)
  5. กรณีอุบัติเหตุเรื่องฟัน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง  การรักษาจะเคลมประกันได้เฉพาะการรักษาเบื้องต้นเท่านั้น  โดยใบเสร็จมีอายุไม่เกิน 6 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงิน หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ โทร. 02-8079555 ต่อ 329 / 02-4219663 กรณีเร่งด่วนโทร. 084-4219196 มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 364 ครั้ง

Keep