แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Mr. Xyriel Jone Pajaron Saluta

EP Teacher 

Bachelor in Elementary Education   

 Phinma Cagayan De Oro College

Start work :  12  May   2023

 

Mrs. Erica Mhay Selga Saluta

EP Teacher 

Bachelor in Elementary Education   

General Education

Start work :  12  May   2023

 

Mr. Lev TatubalinEP Teacher 

EP Teacher 

Bachelor's Degree

Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior

Start work :  12  May   2023

 

Mr. Elmar Recto Rubio

EP Teacher 

Bachelor of Secondary Education

Palawan State University

Start work :  12  May   2023

 

Mr. Karl Allen Yates

Bell Teacher 

Bachelor of Arts 

Birmingham City University

Start work :  15  May   2023

Miss. Rachel Marie Dempsey

Bell Teacher 

Bachelor of Arts

The University of Nottingham

Start work :  15  May   2023

Mr. Gordon Alfred Scheepers

Bell Teacher 

Bachelor of Arts

Siam Technology College

Start work :  15  May   2023

Miss  Zhanna Kulzhova

Bell Teacher 

Bachelor of Philology

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Start work :  15  May   2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep