เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2566


เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากท่านตามจดหมายถึงผู้ปกครองที่ อสธ 325/2566

คลิกเพื่ออ่านได้ที่ จดหมายถึงผู้ปกครองที่ อสธ 325/2566


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 51 ครั้ง

Keep