มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง)


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรายชื่อสำรองเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นำใบเลือกแผนการเรียนยื่นที่ห้องการเงินได้ตั้แต่วันที่ 28 มกราคม 2551-1กุมภาพันธ์ 2551 ถ้าพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 38
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 593 ครั้ง

Keep