ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre - ม.ต้น และ Pre - Admissions


นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre - ม.ต้น และ Pre - Admissions ประจำปีการศึกษา 2550
ได้รับรางวัลดังนี้
1. นายเจนวิชญ์  วานิชพิพัฒน์  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน Pre - Admissions สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
2. นายอรรถวิทย์  เลิศสรรเสริญ  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre - ม.ต้น ประเภทคะแนนรวม(สายเตรียมอุดม) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
3. นายทัศน์พล  รัตนะโสภณชัย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre - ม.ต้น ประเภทคะแนนรวม (สายมหิดลวิทยานุสรณ์)  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep