การเรียน Intensive Course นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


      โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น (Intensive Course) เพื่อเป็นการสรุปและเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 12-22 กุมภาพันธ์  2551 เวลา 8.40- 15.30 น.  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีอาจารย์จากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สอน ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ (ตามตารางเรียนที่ส่งมานี้) และเข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่  ตามที่กำหนดในตารางเรียน 
หมายเหตุ  การแต่งกาย (ชุดนักเรียน)

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 367 ครั้ง

Keep