ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับด.ช.วิศรุต ศศิโภคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 เลขประจำตัว 17565 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 และรับการตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้กำหนดการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 7.30 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep