แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา (IES) รุ่น 10


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์  พงษ์ธนไพศาล นักเรียนชั้น ม.3 /8 (EP) ที่สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES (ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 10 ) ได้รับทุนยุวชน ของโครงการฯ เป็นทุนเต็ม 100 %

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 111 ครั้ง

Keep