Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา (IES) รุ่น 10
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์  พงษ์ธนไพศาล นักเรียนชั้น ม.3 /8 (EP) ที่สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES (ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 10 ) ได้รับทุนยุวชน ของโครงการฯ เป็นทุนเต็ม 100 %

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  พุฒิพงศ์    พงษ์ธนไพศาล      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน