Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน(IES)
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นายธารธร  ชัยชนะวงศ์ ม.3/2 ที่สามารถสอบผ่านได้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน( IES) ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่  1 กรกฎาคม 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  ธารธร    ชัยชนะวงศ์มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง จาก งานทะเบียน-สถิติ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน