แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน(IES)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นายธารธร  ชัยชนะวงศ์ ม.3/2 ที่สามารถสอบผ่านได้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน( IES) ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่  1 กรกฎาคม 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep