แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน (AFS)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านได้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน ( AFS) ได้แก่

  • นางสาวชลลดา ปัญญาวรคุณชัย ม.4/7 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 21 มกราคม 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะกลับมาเข้าเรียนในวันที่ 14 มกราคม 2552
  • นางสาวณัฐนพิน ดาวประกายมงคล ม.4/5 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะกลับมาเข้าเรียนในวันที่ 21 มกราคม 2552

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 198 ครั้ง

Keep