Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน (AFS)
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านได้เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน ( AFS) ได้แก่

  • นางสาวชลลดา ปัญญาวรคุณชัย ม.4/7 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่ 21 มกราคม 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะกลับมาเข้าเรียนในวันที่ 14 มกราคม 2552
  • นางสาวณัฐนพิน ดาวประกายมงคล ม.4/5 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะกลับมาเข้าเรียนในวันที่ 21 มกราคม 2552


• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นางสาว  ชลลดา    ปัญญาวรคุณชัย
นางสาว  ณัฐนพิน    ดาวประกายมงคลมิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง จาก งานทะเบียน-สถิติ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน