อบรมคอมพิวเตอร์บุคลากร หลักสูตร MS EXCEL ครั้งที่ 1


เรียนเชิญ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ลงชื่อสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม MS EXCEL ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่หน้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคาร ราฟาแอล ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.35-9.00 น. และจะเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยมี มีส สกุลณา จูฑะพุทธิ เป็นวิทยากรให้การอบรมครั้งนี้    ถ้ามีปัญหาสงสัยประการใด้กรุณาโทรสอบถามได้ที่ ม. ภัทร  ผิวเกลี้ยง เบอร์ 331

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 28
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง

Keep