ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


      ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ในหัวข้อเรื่อง "โลกร้อน" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีทีมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ รวม 50 ทีม โดยทีมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ  • นายตุลาการ  ตวงสิทธิสมบัติ
  • นางสาวณัฐชยา หอมจะบก

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง

Keep