Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ในหัวข้อเรื่อง "โลกร้อน" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีทีมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ รวม 50 ทีม โดยทีมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ  • นายตุลาการ  ตวงสิทธิสมบัติ
  • นางสาวณัฐชยา หอมจะบก


• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน