แจ้งวันหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน  ในวันพฤหัสบดีที่ 7  กุมภาพันธ์  2551  และจะเปิดทำการตามปกติในวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2551


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep