แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ  เข็มที่  2


งานพยาบาลแจ้งกำนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ  เข็มที่  2  สำหรับนักเรียน  ป. 1 -  ม. 6
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2551  เวลา  8.30 - 15.30  น.  ณ  ใต้ตึกอาคารอัสสัมชัญ
โดยโรงพยาบาลศรีวิชัย  2


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานพยาบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 152 ครั้ง

Keep