ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ACT


ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ACT

เนื่องจากในขณะนี้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อยู่ระหว่างรวบรวมหนังสือเก่า ๆ ที่ใช้ในการเรียนช่วง พ.ศ. 2504-2525 ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อนำเข้าพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน อาทิ หนังสือดรุณศึกษา,  เรขาคณิต / พีชคณิต / เลขคณิต ของ Hall , Class Work ,  My English Primer Book 1 – ฯลฯ , สมุดพกเก่า  รูปถ่ายอาคารสถานที่โรงเรียน ในช่วง พ.ศ. 2504-2525
หากท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่  และประสงค์จะบริจาคให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  ทางโรงเรียนยินดีจะติดชื่อผู้บริจาคไว้  โดยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มิสวัชรีย์  ศรีวิชัยรัตน์  หมายเลขโทรศัพท์  02-8079555-63 ต่อ 310

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 96 ครั้ง

Keep