Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ACT
 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ACT

เนื่องจากในขณะนี้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อยู่ระหว่างรวบรวมหนังสือเก่า ๆ ที่ใช้ในการเรียนช่วง พ.ศ. 2504-2525 ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อนำเข้าพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน อาทิ หนังสือดรุณศึกษา,  เรขาคณิต / พีชคณิต / เลขคณิต ของ Hall , Class Work ,  My English Primer Book 1 – ฯลฯ , สมุดพกเก่า  รูปถ่ายอาคารสถานที่โรงเรียน ในช่วง พ.ศ. 2504-2525
หากท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่  และประสงค์จะบริจาคให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  ทางโรงเรียนยินดีจะติดชื่อผู้บริจาคไว้  โดยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มิสวัชรีย์  ศรีวิชัยรัตน์  หมายเลขโทรศัพท์  02-8079555-63 ต่อ 310• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน