Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11
 ผลการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)  เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11
ทางชมรมหมากล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  กุมภาพันธ์  2551  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลปรากฎว่า  ได้รับ
*  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท  Standard  Ratting D  ได้แก่  นายชัยชนะ  ชมภูวิเศษ
*  รางวัลรองชนะเลิสอันดับ  2  ประเภท  พรีเมีย  ซิลเวอร์  ได้แก่  ด.ช.  ฐิติพันธ์  จรัสศรีวิไล• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  ชัยชนะ    ชมภูวิเศษ
นาย  ฐิติพันธ์    จรัสศรีวิไลมิส  พิรญาณ์    เดชกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน