ผลการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11


ผลการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)  เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11
ทางชมรมหมากล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม(โกะ)เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  กุมภาพันธ์  2551  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลปรากฎว่า  ได้รับ
*  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท  Standard  Ratting D  ได้แก่  นายชัยชนะ  ชมภูวิเศษ
*  รางวัลรองชนะเลิสอันดับ  2  ประเภท  พรีเมีย  ซิลเวอร์  ได้แก่  ด.ช.  ฐิติพันธ์  จรัสศรีวิไล

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง

Keep